Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umownych

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Marcin Czajkowski
Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umownych

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Uchwała (7) SN z 17.1.2013 r., III CZP 57/12