Plany wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016

W dniu 16.2.2016 r. w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju ogłosiło koncepcję Prostej Spółki Akcyjnej. W dobie bowiem intensywnego rozwoju przedsięwzięć typu startup, czyli firm innowacyjnych, popularnych w obszarze nowych technologii, Ministerstwo Rozwoju dostrzegło potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej.

W dniu 16.2.2016 r. w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju ogłosiło koncepcję Prostej Spółki Akcyjnej. W dobie bowiem intensywnego rozwoju przedsięwzięć typu startup, czyli firm innowacyjnych, popularnych w obszarze nowych technologii, Ministerstwo Rozwoju dostrzegło potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej. Prosta Spółka Akcyjna ma być pośrednim typem spółki między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Podstawowe założenia regulacji dotyczącej Prostej Spółki Akcyjnej według Ministerstwa Rozwoju to:
  • prosta rejestracja w ciągu 24 h za pomocą elektronicznego formularza S24 (niezależnie od możliwości rejestracji spółki metodami tradycyjnymi);
  • minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli i możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki – zmniejszenie minimalnego kapitału założycielskiego do 1 zł oraz umożliwienie stworzenia odrębnego kapitału, który byłby znacznie bardziej płynny od kapitału zakładowego (akcje w tym kapitale mogłyby być obejmowane m.in. za wkład niepieniężny lub za pracę);
  • umożliwienie wniesienia do spółki know-how oraz pracy bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności;
  • umożliwienie dematerializacji akcji bez obowiązków spółki publicznej, jednak akcje te nie mogłyby być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
  • zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie (w tym finansowania crowdfundingowego);
  • pozostawienie założycielom swobody w odniesieniu do organów spółki;
  • możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia gospodarczego.
Prosta Spółka Akcyjna ma stanowić wstępny etap rozwoju biznesu, w którym założyciele mogliby rozwijać innowacyjny pomysł oraz pozyskiwaliby potrzebne finansowanie bez ponoszenia znacznych kosztów finansowych, przygotowując się przy tym do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju. Założeniem jest zatem, aby Prosta Spółka Akcyjna była adekwatną formą prawną do pierwszej części życia każdego startupu. Do końca lipca 2016 r. projekt był na etapie prekonsultacji społecznych, a więc przed wpisaniem go do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie zostaną opracowane założenia do ustawy wprowadzającej tę instytucję do polskiego porządku prawnego, co z pewnością wywoła dyskusję nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również wśród praktyków i teoretyków prawa. dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający) Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW