Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spółki jawnej i jej przekształcenie na żądanie spadkobiercy

Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Moduł: prawo handlowe, prawo cywilne
Artur Nowacki
Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spółki jawnej i jej przekształcenie na żądanie spadkobiercy

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji zawartej w art. 583 KSH, a także ogólniej: pozycji spadkobiercy wspólnika spółki jawnej w kontekście jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 583 § 1 KSH w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza. Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki (art. 583 § 1 zd. 2 KSH). Żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika uważa się za uwzględnione również, gdy pozostali wspólnicy powzięli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza tej spółki (art. 583 § 2 KSH)1.


SUMMARY

Liability of a heir for the debts of a registered company and its transformation at the request of the heir The heir of a partner is liable for the debts of a partnership on a dual legal basis: for debts under succession, i.e. the debts of the deceased partner as a member of a partnership (subject to liability for debts under succession), which concerns only the debts of the partnership before the inheritance opening), if upon death the partner remains member of the partnership, and for the debts of the partnership when the heir replaces the partner upon the latter’s death. At the same time, Art. 80 of the Polish Commercial Companies Code limits the latter liability if the heir joined the partnership only for the time until the end of the proceedings preparing its dissolution which were commenced in connection with the death of pending partner or before. In turn, Art. 583 of the Code should facilitate limitation of the latter liability where, pursuant to the partnership agreement or basing on subsequent consent of all partners, the partnership continues with the heir as a member, who, however, not accepting the status the deceased had in the partnership (i.e. the status of a general partner), within a certain period of time has the partnership transformed into a limited partnership or a partnership limited by shares with him/her as a limited partner, or leaves the partnership. Key words: dissolution of a partnership, death of a partner, heir of a partner, succession, transformation of a partnership, liability for debts of a partnership