Odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Marcin Czajkowski, Marcin S. Tofel

Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość ciąży na wszystkich członkach zarządu spółki, jeżeli z przepisów wewnętrznych nie wynika umocowanie konkretnego jej członka do zajmowania się jej sprawami majątkowymi i finansowymi.

Wyrok SA w Warszawie z 6.11.2012 r., VI ACa 1560 /08