Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za długi spółki

- glosa

Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.19.1.6
Antonina Chłopecka

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Uchwała SN z 1.12.2017 r., III CZP 65/17, Legalis, Biul. SN Nr 12/2017
SUMMARY

Liability of a member of the management board of a limited liability company for its debts
The gloss concerns the Supreme Court resolution as to liability of a member of the board under to the Art. 299 of the Polish Commercial Code who assumed that function in a situation when the company was insolvent - in case their petition for the declaration of bankruptcy of the company has been dismissed. The gloss is partly critical. The author points out that the interpretation of Art. 299 of Commercial Companies Code made by the Supreme Court is incorrect, in particular with respect to the conditions underlying liability under this provision. On the other hand, the Supreme Court was correct in its specification of the purposes of the petition in bankruptcy, thpugh other theses of the resolution unjustifiably infringe legitimate interests of board members who are liable under Art. 299 of the Commercial Companies Code.
Key words: limited liability company, liability of members of the management board of a limited liability company, petition for the declaration of bankruptcy of a limited liability company, management board of a limited liability company, insolvency of a company
Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niewypłacalność spółki