Ochrona strategicznych spółek przed wrogim przejęciem

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016

W dniu 6.7.2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie, przyjęte przez Radę Ministrów 21.6.2016 r.

W dniu 6.7.2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie (dalej jako: rozporządzenie), przyjęte przez Radę Ministrów 21.6.2016 r. Nowe rozporządzenie przewiduje, że taką ochroną objęte zostaną dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa, tj. Grupa Azoty S.A., w której blisko 1/3 akcji należy do Skarbu Państwa oraz KGHM Polska Miedź S.A., w której udział Skarbu Państwa wynosi blisko 32%. Obie spółki, zdaniem Rady Ministrów, wpisują się w założenia, jakie dla podmiotów przewiduje ustawa wprowadzająca dodatkową ochronę. Za ujęciem Grupy Azoty S.A. w ramach rozporządzenia przemawia fakt, że jest ona jedną z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecną w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jak podkreśliło Ministerstwo Skarbu Państwa, Grupa Azoty S.A. ma strategiczne znaczenie dla kraju ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jako największy odbiorca gazu ziemnego w Polsce. Uzasadniając wybór KGHM Polska Miedź S.A., resort wskazuje, że koncern jest spółką posiadającą w swoim obszarze wydobywczym istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski: miedź, srebro, ren, nikiel, złoto, ołów, pallad, molibden oraz platynę. Spółka zabezpiecza Polskę w dostępie do najważniejszych surowców naturalnych. Ochrona wynikająca z przyjętego rozporządzenia w praktyce oznacza, że na inwestorach spoczywać będzie obowiązek zgłaszania Ministrowi Skarbu Państwa planowanych zakupów akcji, zaś Minister Skarbu może zablokować taką transakcję, jeśli uzna, że istnieją przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W opinii rządu wskazane spółki prawdopodobnie nie będą jedynymi podmiotami objętymi ochroną. Planowane są kolejne rozporządzenia, które miałyby obejmować swoją regulacją spółki rynku energetycznego, do których zaliczyć należy m.in. Tauron Polska Energia S.A., PKP Energetyka S.A., EDF Polska S.A., ENGIE Energia Polska S.A., Fortum Power and Heat sp. z o.o., a także koncern PKN Orlen S.A. dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający) Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW