Możliwość zmiany terminów subskrypcji akcji w ofercie publicznej – uwagi na tle art. 438 KSH

Monitor Prawa Handlowego | 1/2016
Moduł: prawo handlowe
Rafał Woźniak
Możliwość zmiany terminów subskrypcji akcji w ofercie publicznej – uwagi na tle art. 438 KSH

W praktyce obrotu częste są przypadki, w których spółki dokonują emisji akcji w celu uzyskania dodatkowych środków na rozwój działalności. Znaczna część emisji dokonywana jest w trybie oferty publicznej. Emisje takie obarczone są jednak ryzykiem związanym z zapewnieniem odpowiedniego popytu na oferowane akcje wśród inwestorów. Z uwagi na warunki rynkowe emitenci nierzadko decydują się na zawieszanie lub odwołanie ofert po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, na podstawie którego akcje są oferowane. Dochodzi również do przypadków zmiany harmonogramów oferty. Celem niniejszego artykułu jest analiza, czy zarząd może, po wyznaczeniu terminów subskrypcji, dokonać swobodnej ich zmiany. Problem jest o tyle istotny, że w praktyce obrotu kwestia terminów subskrypcji niejednokrotnie wpływa na skuteczność emisji.