Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy

Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Moduł: prawo handlowe, własność intelektualna
DOI: 10.32027/MPH.19.1.1
Rafał Adamus

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego licencjodawcy na licencje udzielone przed ogłoszeniem upadłości (otwarciem restrukturyzacji)1. Problem ten może dotyczyć zarówno powszechnych (masowych) licencji do programów komputerowych, jak i licencji indywidualnych do programów dedykowanych konkretnym odbiorcom, licencji otwartych (typu open source), a także licencji typu zamkniętego, licencji wyłącznych i niewyłącznych, sublicencji. Dzięki instrumentowi licencji można zwielokrotnić liczbę użytkowników utworu chronionego prawem autorskim. Licencja jest zatem bardzo popularnym instrumentem prawnym.SUMMARY

A computer software licence in case of licensor’s bankruptcy or restructuring
The article discusses impact of the declaration of bankruptcy or the opening of the restructuring proceedings concerning the licensor on licenses granted earlier. Thanks to such instrument as a license the number of users of a copyrighted work can be multiplied. Therefore, a license is a very popular legal instrument. The article discusses consequences of the declaration of the licensor’s bankruptcy for the continuation of a license agreement. It also analyses the issue of admissibility of termination of a license agreement by the receiver as well as the issue of impact of the sale of property rights to the work under the bankruptcy procedure on licenses granted.
Key words: bankruptcy, restructuring, licence, computer software
Słowa kluczowe: upadłość, restrukturyzacja, licencja, program komputerowy