Kształtowanie składu rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze kooptacji

Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Moduł: prawo handlowe
Joanna Mieczkowska-Łowicka
Kształtowanie składu rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze kooptacji

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że uzupełnienie wakatu w składzie rady nadzorczej nastąpi w drodze kooptacji, tj. poprzez powołanie nowego członka przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu. Brak regulacji kodeksowej daje twórcom statutów dużą swobodę w kształtowaniu charakteru tej instytucji. W artykule starano się przedstawić zestaw cech i rozwiązań, które mogą pomóc w stworzeniu modelowej klauzuli statutowej, uwzględniającej zarówno interes spółki, jak i akcjonariuszy.


SUMMARY

Co-opting members of the supervisory board of a joint-stock company At the present state of legislation there can be no doubt that the articles of association of a joint-stock company may provide for co-opting members of the supervisory board. There is, however, a diversity of opinions in the doctrine regarding some particular issues connected with the application of this instrument, such as when co-option is allowed, who is in fact entitled to appoint a new member of the board, and what is the nature of the often-used requirement to confirm the appointment by the general meeting of the shareholders of the company. Having in mind that co-option is a mechanism more and more frequently provided for in the articles of association of joint-stock companies, this issue is worth of an in-depth analysis. Key words: co-option, supervisory board, appointment, vacancy