Jeszcze o interesie spółki kapitałowej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.19.2.3
Malwina Starczewska
Jeszcze o interesie spółki kapitałowej

Mogłoby się wydawać, że na temat interesu spółek powiedziano już wszystko, jednak korporacyjna rzeczywistość zachęca do pochylenia się nad nim raz jeszcze. Szczytowe zainteresowanie klauzulą interesu przypadło na okres po kryzysie ekonomicznym z 2008 r. Przeszło 10 lat po tamtych wydarzeniach można spróbować się zastanowić, czy utożsamienie interesu spółki z interesem właścicieli rzeczywiście jest prostą drogą do powtórki z tamtych wydarzeń, a ewentualnym antidotum jest interes spółki definiowany w warunkach koncepcji wzrostu wartości dla interesariuszy1. Wśród zagadnień wzbudzających największe kontrowersje znajdowały się m.in. kwestia charakteru prawnego interesu spółki oraz jego treść. Ich przypomnienie będzie podstawą ujęcia interesu spółki w kontekście działań udziałowców i piastunów. Z oczywistych względów poruszony został zaledwie wycinek z wieloaspektowego zagadnienia, jakim jest pojęcie interesu spółki. Rozważania w niniejszym tekście będą prowadzone w oparciu o klauzulę interesu spółki akcyjnej wraz z miejscowymi odniesieniami do spółki z o.o.SUMMARY

More on the interest of a dhareholding company
The issue of a company’s interest relates to various areas of its activity. Since it is a vague and open concept, the persons authorized to make decisions in legal entities give it a meaning on a case by case basis. Having examined the shareholder value and stakeholder value models, the article tries to answer the question in whose interest the company does actually operate. This is crucial in delimiting the mandate given to its officers, as it might be an element potentially leading to an economic crisis. The article also compares the characteristics of the interest of a legal person and public interest in public companies.
Key words: shareholding company, company’s interest, company’s purpose, shareholders, public interest Słowa kluczowe: spółka kapitałowa, interes spółki, cel spółki, akcjonariusze, interes publiczny