„Informatyzacja” praw korporacyjnych akcjonariuszy w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych1

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Adrian Niewęgłowski

Celem artykułu jest omówienie i analiza wybranych problemów związanych z informatyzacją praw korporacyjnych ­akcjonariuszy wynikających z wdrożenia dyrektywy 2007/36/WE oraz dyrektywy 2011/35/UE do polskiego prawa w wyniku nowelizacji KSH. Uwagi i oceny Autora dotyczą tylko rozwiązań mających wpływ na wykonywanie praw akcjonariuszy środkami komunikacji elektronicznej.