Margin squeeze jako praktyka ograniczająca konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych

Monitor Prawa Handlowego | 3/2018
Moduł: prawo handlowe, prawo UE
DOI: 10.32027/MPH.18.3.1
Rafał Adamus
<em>Margin squeeze</em> jako praktyka ograniczająca konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych

Na rynku usług telekomunikacyjnych działają różnego rodzaju monopole. Pojawia się istotne dla teorii i praktyki pytanie, czy operator bądź operatorzy telefonii mogą stosować politykę tzw. nożyc cenowych, sprzedając takie same usługi odbiorcom bezpośrednim na rynku detalicznym i równolegle – hurtowo – swoim konkurentom również działającym na tym samym rynku detalicznym. Czy skutkiem takiej selektywnej polityki cenowej operatora jego konkurenci mogą otrzymać wyższą cenę za usługi niż klient końcowy operatora na rynku detalicznym? W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie wskazane wyżej kwestie.SUMMARY

Margin squeeze as a competition restricting practice in the telecommunications services market
The article discusses the issue of an impermissible discriminative practice called margin squeeze (also known as price squeezing).The practice consists in that the vertically integrated dominant operator imposes an excessive price for the service of wholesale access to their own network thus preventing other operators to set a competitive retail offer.Therefore, the dominant does not discriminate directly their competitors but rather their customers.This problem has been illustrated with examples of practical solutions adopted bu competition protection authorities.
Key words: abuse of a dominant position, margin squeeze