Czy spółdzielnia jest lepsza moralnie od spółki?

Monitor Prawa Handlowego | 01/2013
Moduł: prawo handlowe
Michał Romanowski

Niedawno zostałem poproszony o opinię w sprawie poselskiego projektu Prawa spółdzielczego. Projekt jest oparty na założeniu, że własność prywatna i związane z nią instytucje, w tym spółka, odkształcają charakter człowieka. Spółdzielnia ma być receptą na lepszą naturę ludzką. Walka z wolnością rozumianą jako własność prywatna przenosi się na legislację.