Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016
Moduł: prawo handlowe
Artur Nowacki
Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów akcjonariuszy wykupywanych, a tym samym jest istotne także z perspektywy konstytucyjności konkretnej regulacji przymusowego wykupu. Jedynie odpowiednie gwarancje proceduralne mogą dać pewność, że wykupienie nie będzie stanowić dla akcjonariuszy wykupywanych uszczerbku majątkowego, a doprowadzi jedynie (aż) do przymusowego dla nich ekwiwalentnego spieniężenia ich akcji. Jak wynika z artykułu, obecny stan dotyczący tych gwarancji, przy uwzględnieniu dominujących interpretacji art. 418 KSH, nie może zostać uznany za zadowalający.