Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność członków spółdzielni za zobowiązania spółdzielni po ogłoszeniu jej upadłości

Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.18.2.3
Stanisław Gurgul
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność członków spółdzielni za zobowiązania spółdzielni po ogłoszeniu jej upadłości

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem zakresu odpowiedzialności członków korporacyjnej osoby prawnej (w tym spółdzielni) za jej zobowiązania, w szczególności zaś – złożona i kontrowersyjna kwestia podwyższenia odpo­wiedzialności członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za zobowiązania kasy w razie ogłoszenia jej upadłości.


SUMMARY

The Bank Guarantee Fund. Liability of members of a cooperative for its liabilities after it has been declared bankrupt In the Polish legal order corporate legal entities (limited companies, cooperatives, associations etc.) are liable for obligations arising from their activities with all of their assets. Members (participants, shareholders) of such entities are not directly liable to third parties for those liabilities, though in certain circumstances may lose the contributions or shares they brought into the corporation. Key words: corporate legal entity, cooperative members’ fund, liability for the obligations of a cooperative, bankruptcy of a cooperative (incl. a cooperative bank)