NAJPOPULARNIEJSZE

Postępowanie wywołane sprzeciwem do listy wierzytelności

Łukasz Lipowicz

Sporządzenie listy wierzytelności następuje w 3 etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności. W drugim etapie syndyk sporządza projekt listy wierzytelności. Ostatni etap polega na...

Karnoprawna ocena decyzji menedżerskich

Michał Gałęski, Grzegorz Grupa

W niniejszym artykule analizie poddano zakres odpowiedzialności karnej menedżera wynikający z art. 296 § 1 KK. Sposób ujęcia znamion określących czynność sprawczą przestępstwa niegospodarności ma...

Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH

Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH

Jerzy P. Naworski

Opracowanie dotyczy właściwej interpretacji jednego tylko przepisu Kodeksu spółek handlowych1, a mianowicie art. 423 § 2 zd. 1, który był już przedmiotem refleksji doktrynalnej, lecz w dalszym ciągu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259