NAJPOPULARNIEJSZE

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Iwona Gębusia

Problematyka wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. ma charakter sporny. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim sytuacji, w której wynagrodzenie amortyzacyjne –...

Zastaw na prawach wspólnika w spółce osobowej

Iwona Gębusia

Ustawodawca nie unormował w sposób szczególny dopuszczalności ustanowienia zastawu na prawach wspólnika wynikających ze stosunku członkostwa w spółce osobowej. Tymczasem sygnały płynące z praktyki...

Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa

Konsekwencją obowiązywania w polskim systemie prawnym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym2 jest funkcjonowanie, wśród regulacji...

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

Zagadnienie prawne Czy mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa w terminie określonym w art. 202 § 1 KSH, jeśli w uchwale wskazano, że powołanie następuje na czas...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 266