Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Rafał Woźniak

Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz...

Spółki jawna i komandytowa rejestrowane w trybie S24

Aleksandra Surma-Buczek

W dniu 1.4.2016 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1, wprowadzające nowe możliwości dla wspólników spółki...

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Artur Nowacki

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273