Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Śmierć wspólnika spółki osobowej

Artur Nowacki

Celem niniejszego artykułu jest analiza skutków śmierci wspólnika spółki osobowej1. W szczególności artykuł poświęcony jest obronie stanowiska, zgodnie z którym w modelu kodeksowym spółki jawnej...

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Przemysław Wołowski

W teorii prawa przyjmuje się istnienie racjonalnego prawodawcy, który ustanawia normy prawne umożliwiające zrealizowanie założonych celów1. Nie inaczej jest w przypadku ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273