Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Konstrukcja stosunku prawnego spółki cichej

Choć spółka cicha musi być kwalifikowana w kontekście zasady swobody umów z art. 3531 KC, to jednak przepis ten nie zakłada istnienia stosunków prawnych, których treść zaprzecza istocie przyjętej w...

Niezastępowalny charakter uchwał organów spółek

Iwona Gębusia

Dopuszczalność dochodzenia roszczenia o złożenie zastępczego oświadczenia woli w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej1 budzi szereg wątpliwości. Kontrowersje wokół...

Pokrzywdzenie banku przestępstwem oszustwa – glosa krytyczna

Robert Zawłocki

Przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, przy czym rozporządzenie to musi być podjęte w następstwie wprowadzenia w błąd...

Czy banki powinny być nieśmiertelne?

Michał Romanowski

Tak jak umiera człowiek z powodu ustania jego funkcji życiowych, tak „umiera” przedsiębiorstwo z powodu utraty zdolności do regulowania zobowiązań. Korzysta na tym odpowiedzialna konkurencja. Ochrona...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279