Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Wybrane zagadnienia zasady Kompetenz-Kompetenz

Michał Jochemczak

W artykule omówiony został kształt zasady Kompetenz-Kompetenz, w tym przedstawione zostały rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, wybranych obcych systemach prawnych oraz prawie polskim w...

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Tomasz Szczurowski

Opracowanie koncentruje się na omówieniu nowych przepisów przewidujących przekształcenie „przedsiębiorcy” będącego osobą fizyczną, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, w...

Potrącenie na podstawie art. 94 ust. 1 PrUpN

Łukasz Węgrzynowski

W publikacji przedstawione zostało zagadnienie związane z wykładnią art. 94 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze1, a dotyczące oceny, czy wierzytelność nabyta w drodze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279