Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny sporu korporacyjnego

Tomasz Szczurowski

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny sporów ze stosunku spółki. Kwestia ta, mimo dość licznych wypowiedzi doktryny w dalszym ciągu budzi wątpliwości....

Wybrane zagadnienia zasady Kompetenz-Kompetenz

Michał Jochemczak

W artykule omówiony został kształt zasady Kompetenz-Kompetenz, w tym przedstawione zostały rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, wybranych obcych systemach prawnych oraz prawie polskim w...

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Tomasz Szczurowski

Opracowanie koncentruje się na omówieniu nowych przepisów przewidujących przekształcenie „przedsiębiorcy” będącego osobą fizyczną, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273