Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Spółka prawa handlowego jako pokrzywdzony w procesie karnym

Katarzyna Stachowska

Polski ustawodawca przewidział szeroki katalog osób uprawnionych do występowania w charakterze pokrzywdzonego, nie precyzując go dostatecznie, w związku z tym mogą się pojawić problemy interpretacyjne...

Nowa ustawa o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach

Iwona Gębusia

W dniu 15.1.2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę o obligacjach1. Regulacje nowego aktu normatywnego weszły w życie 1.7.2015 r., zastępując wcześniej obowiązującą ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach2....

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Robert Zawłocki, Michał Gałęski

Doświadczenie płynące z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wskazuje na dostrzegane przez członków organów zarządzających spółek kapitałowych szczególne „ryzyko karnoprawne”. Wiąże się ono z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273