Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Prawo upadłościowe

Zgodność propozycji układowych z prawem

Zgodność propozycji układowych z prawem

Rafał Adamus

Propozycje układowe są centralnym, węzłowym zagadnieniem restrukturyzacji. Ustawodawca pozostawia duży margines swobody przy ich formułowaniu. Niemniej niezgodność propozycji układowych z prawem...

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Przemysław Wołowski

W teorii prawa przyjmuje się istnienie racjonalnego prawodawcy, który ustanawia normy prawne umożliwiające zrealizowanie założonych celów1. Nie inaczej jest w przypadku ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259