Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Prawo spółek handlowych

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Tomasz Szczurowski

Opracowanie koncentruje się na omówieniu nowych przepisów przewidujących przekształcenie „przedsiębiorcy” będącego osobą fizyczną, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, w...

Niezastępowalny charakter uchwał organów spółek

Iwona Gębusia

Dopuszczalność dochodzenia roszczenia o złożenie zastępczego oświadczenia woli w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej1 budzi szereg wątpliwości. Kontrowersje wokół...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273