Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Prawo karne gospodarcze

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Rafał Woźniak

Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz...

Spółka prawa handlowego jako pokrzywdzony w procesie karnym

Katarzyna Stachowska

Polski ustawodawca przewidział szeroki katalog osób uprawnionych do występowania w charakterze pokrzywdzonego, nie precyzując go dostatecznie, w związku z tym mogą się pojawić problemy interpretacyjne...

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Robert Zawłocki, Michał Gałęski

Doświadczenie płynące z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wskazuje na dostrzegane przez członków organów zarządzających spółek kapitałowych szczególne „ryzyko karnoprawne”. Wiąże się ono z...

Karnoprawna ocena decyzji menedżerskich

Michał Gałęski, Grzegorz Grupa

W niniejszym artykule analizie poddano zakres odpowiedzialności karnej menedżera wynikający z art. 296 § 1 KK. Sposób ujęcia znamion określących czynność sprawczą przestępstwa niegospodarności ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273