Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Zagadnienia ogólne | General issues

Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Michał Torończak

SUMMARY Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy Pakiet IFD/IFR wprowadził nowy system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych, które wcześniej objęte były wymogami ostrożnościowymi takimi...

Niefinansowa działalność banku

Mateusz Blocher

W doktrynie prawniczej przeważa od lat pogląd, zgodnie z którym bank może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie czynności wprost określonych w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe2....

Kilka uwag do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Kamil Szmid

Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty zmian w Kodeksie spółek handlowych2, mające na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), obejmującego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368