NAJPOPULARNIEJSZE

„Zarząd kadłubowy”

Agata Sokołowska

Na zasadzie art. 38 KC spółka działa w oparciu nie tylko o przepisy prawa, ale również w oparciu o własną umowę. Umowa może określać zarówno skład zarządu, jak i zasady, które obowiązują przy...

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Iwona Gębusia

Problematyka wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. ma charakter sporny. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim sytuacji, w której wynagrodzenie amortyzacyjne –...

Czy sędzia ma dyplom MBA?

Czy sędzia ma dyplom MBA?

Michał Romanowski

Sędzia Sądu Najwyższego USA Robert H. Jackson powiedział: „Nasze decyzje nie są ostateczne, ponieważ jesteśmy nieomylni, ale jesteśmy nieomylni, ponieważ nasze decyzje są ostateczne”. Zarządzający nie...

Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Konsekwencją obowiązywania w polskim systemie prawnym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym2 jest funkcjonowanie, wśród regulacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350