Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały

Iwona Gębusia

Problematyka wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. ma charakter sporny. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim sytuacji, w której wynagrodzenie amortyzacyjne –...

Karnoprawna ocena decyzji menedżerskich

Michał Gałęski, Grzegorz Grupa

W niniejszym artykule analizie poddano zakres odpowiedzialności karnej menedżera wynikający z art. 296 § 1 KK. Sposób ujęcia znamion określących czynność sprawczą przestępstwa niegospodarności ma...

W sprawie adresata rezygnacji członka zarządu – aspekty praktyczne

Natalia Tracichleb, Radosław L. Kwaśnicki

Utrata statusu (wygaśnięcie mandatu) członka zarządu spółki możliwa jest m.in. na skutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji (dalej jako: rezygnacja). Kontrowersje i spory – zarówno...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286