Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles

Nowa ustawa o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach

Iwona Gębusia

W dniu 15.1.2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę o obligacjach1. Regulacje nowego aktu normatywnego weszły w życie 1.7.2015 r., zastępując wcześniej obowiązującą ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach2....

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Robert Zawłocki, Michał Gałęski

Doświadczenie płynące z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wskazuje na dostrzegane przez członków organów zarządzających spółek kapitałowych szczególne „ryzyko karnoprawne”. Wiąże się ono z...

Forma prawna zagranicznego pełnomocnictwa

Jarosław Szewczyk

Ciągle rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych inwestowaniem w Polsce prowadzi do licznych dylematów dotyczących formy czynności prawnych. Jeżeli chodzi o reprezentowanie zagranicznych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286