Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles

Skutek braku pełnej firmy spółki kapitałowej na wekslu

Skutek braku pełnej firmy spółki kapitałowej na wekslu

Rafał Marek

W tytułowej kwestii występują dwie linie orzecznicze – „formalistyczna” i „liberalna” – które warto przedstawić w związku z rozważaniami doktryny zagranicznej na temat tzw. formy sprawczej (Wirkform)...

Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji

Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

Zasady corporate governance nie powinny przybierać postaci statycznego zbioru reguł postępowania korporacyjnego, który sformułowany raz będzie miał charakter nienaruszalny. Doświadczenia zebrane w...

Hipoteka przymusowa – bezskuteczna czynność prawna

Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo wierzyciela przeciwko osobie trzeciej na podstawie art. 527 KC nie stanowi podstawy wpisu hipoteki przymusowej, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z...

Spółka prawa handlowego jako pokrzywdzony w procesie karnym

Katarzyna Stachowska

Polski ustawodawca przewidział szeroki katalog osób uprawnionych do występowania w charakterze pokrzywdzonego, nie precyzując go dostatecznie, w związku z tym mogą się pojawić problemy interpretacyjne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286