Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Postępowanie wywołane sprzeciwem do listy wierzytelności

Łukasz Lipowicz

Sporządzenie listy wierzytelności następuje w 3 etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności. W drugim etapie syndyk sporządza projekt listy wierzytelności. Ostatni etap polega na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324