Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Potrącenie na podstawie art. 94 ust. 1 PrUpN

Łukasz Węgrzynowski

W publikacji przedstawione zostało zagadnienie związane z wykładnią art. 94 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze1, a dotyczące oceny, czy wierzytelność nabyta w drodze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317