Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Naczelne cele, funkcje i zasady prawa restrukturyzacyjnego

Przemysław Wołowski

W teorii prawa przyjmuje się istnienie racjonalnego prawodawcy, który ustanawia normy prawne umożliwiające zrealizowanie założonych celów1. Nie inaczej jest w przypadku ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo...

Reprezentacja banku w upadłości

Reprezentacja banku w upadłości

Tomasz Szczurowski

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka reprezentacji banku w upadłości. Kwestia ta była rozważana w latach 90. ubiegłego wieku, niemniej nie wypracowano wówczas jednoznacznych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317