Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Adrian Borys

W niniejszym artykule przedstawione zostały konsekwencje ogłoszenia upadłości strony umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 przewiduje odejście od...

Zgodność propozycji układowych z prawem

Zgodność propozycji układowych z prawem

Rafał Adamus

Propozycje układowe są centralnym, węzłowym zagadnieniem restrukturyzacji. Ustawodawca pozostawia duży margines swobody przy ich formułowaniu. Niemniej niezgodność propozycji układowych z prawem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331