Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Nowelizacja postępowania upadłościowego 
 – zagadnienia wybrane

Nowelizacja postępowania upadłościowego – zagadnienia wybrane

Monika Gajdzińska-Sudomir

Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób...

Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Adrian Borys

W niniejszym artykule przedstawione zostały konsekwencje ogłoszenia upadłości strony umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 przewiduje odejście od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304