Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo upadłościowe | Bankruptcy law

Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne

Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne

Aleksandra Kowalczyk

Głównym założeniem niniejszego artykułu jest porównanie oraz ocena znowelizowanych przepisów z zakresu przygotowanej likwidacji. Wprowadzona nowelizacja budzi wiele wątpliwości pojawiających się w...

Nowelizacja postępowania upadłościowego 
 – zagadnienia wybrane

Nowelizacja postępowania upadłościowego – zagadnienia wybrane

Monika Gajdzińska-Sudomir

Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368