Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo spółek handlowych | Commercial companies law

Niezastępowalny charakter uchwał organów spółek

Iwona Gębusia

Dopuszczalność dochodzenia roszczenia o złożenie zastępczego oświadczenia woli w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej1 budzi szereg wątpliwości. Kontrowersje wokół...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286