Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo spółek handlowych | Commercial companies law

Powiernicze przeniesienie akcji

Monika Sawarska

Powiernicze przeniesienie praw udziałowych w spółkach kapitałowych jest obecnie instrumentem cieszącym się dużą popularnością w obrocie. Instytucja ta przeważnie wykorzystywana jest w sytuacjach, gdy...

Kapitał zakładowy – ani to Graal, ani święty

Michał Romanowski

Dyskusja o możliwości wprowadzenia do polskiego prawa spółek spółki z o.o. bez instytucji kapitału zakładowego odżyła w związku ze zgłoszoną niedawno propozycją nowelizacji Kodeksu spółek handlowych....

Zakres a sposób reprezentacji w spółce jawnej

Zakres a sposób reprezentacji w spółce jawnej

Piotr Kędzierski

O zakresie i sposobie reprezentacji w spółkach handlowych napisano wiele. Niemniej temat nie został wyczerpany. Orzecznictwo sądowe dotąd nie wypracowało jednolitego stanowiska dotyczącego takich...

Zastaw na prawach wspólnika w spółce osobowej

Iwona Gębusia

Ustawodawca nie unormował w sposób szczególny dopuszczalności ustanowienia zastawu na prawach wspólnika wynikających ze stosunku członkostwa w spółce osobowej. Tymczasem sygnały płynące z praktyki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331