Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo spółek handlowych | Commercial companies law

Spółki jawna i komandytowa rejestrowane w trybie S24

Aleksandra Surma-Buczek

W dniu 1.4.2016 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1, wprowadzające nowe możliwości dla wspólników spółki...

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Artur Nowacki

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów...

Komitet wynagrodzeń rady nadzorczej banku

Ewa Skibińska

Na banki, które zostały zakwalifikowane jako banki istotne, został nałożony ustawowy obowiązek powołania komitetu wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń powołuje się w sposób umożliwiający mu wydawanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286