Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo spółek handlowych | Commercial companies law

Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Michał Torończak

SUMMARY Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy Pakiet IFD/IFR wprowadził nowy system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych, które wcześniej objęte były wymogami ostrożnościowymi takimi...

Kilka uwag do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Kamil Szmid

Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty zmian w Kodeksie spółek handlowych2, mające na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), obejmującego...

O potrzebie obiektywnej interpretacji interesu spółki

Jan Stranz

Celem artykułu jest analiza problematyki interesu spółki kapitałowej i jego relacji do interesu poszczególnych wspólników spółki. Zagadnienie to stanowi przedmiot licznych wypowiedzi doktryny i...

Spółka jest kobietą – czyli wespół w zespół

Michał Romanowski

We współczesnych wypowiedziach na temat spółki dominuje niezrozumienie jej fundamentu, jakim jest współdziałanie wspólników i wynikający stąd obowiązek ich lojalności. Tak rozumiem partnerstwo oparte...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350