Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo papierów wartościowych | Securities law

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Rafał Woźniak

Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz...

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Artur Nowacki

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów...

Skutek braku pełnej firmy spółki kapitałowej na wekslu

Skutek braku pełnej firmy spółki kapitałowej na wekslu

Rafał Marek

W tytułowej kwestii występują dwie linie orzecznicze – „formalistyczna” i „liberalna” – które warto przedstawić w związku z rozważaniami doktryny zagranicznej na temat tzw. formy sprawczej (Wirkform)...

Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji

Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

Zasady corporate governance nie powinny przybierać postaci statycznego zbioru reguł postępowania korporacyjnego, który sformułowany raz będzie miał charakter nienaruszalny. Doświadczenia zebrane w...

Nowa ustawa o obligacjach

Nowa ustawa o obligacjach

Iwona Gębusia

W dniu 15.1.2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę o obligacjach1. Regulacje nowego aktu normatywnego weszły w życie 1.7.2015 r., zastępując wcześniej obowiązującą ustawę z 29.6.1995 r. o obligacjach2....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279