Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych | Judicial proceedings in commercial cases

W sprawie adresata rezygnacji członka zarządu – aspekty praktyczne

Natalia Tracichleb, Radosław L. Kwaśnicki

Utrata statusu (wygaśnięcie mandatu) członka zarządu spółki możliwa jest m.in. na skutek złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji (dalej jako: rezygnacja). Kontrowersje i spory – zarówno...

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny sporu korporacyjnego

Tomasz Szczurowski

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny sporów ze stosunku spółki. Kwestia ta, mimo dość licznych wypowiedzi doktryny w dalszym ciągu budzi wątpliwości....

Wybrane zagadnienia zasady Kompetenz-Kompetenz

Michał Jochemczak

W artykule omówiony został kształt zasady Kompetenz-Kompetenz, w tym przedstawione zostały rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, wybranych obcych systemach prawnych oraz prawie polskim w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286