Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles

Niefinansowa działalność banku

Mateusz Blocher

W doktrynie prawniczej przeważa od lat pogląd, zgodnie z którym bank może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie czynności wprost określonych w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe2....

Kilka uwag do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Kamil Szmid

Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty zmian w Kodeksie spółek handlowych2, mające na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), obejmującego...

O potrzebie obiektywnej interpretacji interesu spółki

Jan Stranz

Celem artykułu jest analiza problematyki interesu spółki kapitałowej i jego relacji do interesu poszczególnych wspólników spółki. Zagadnienie to stanowi przedmiot licznych wypowiedzi doktryny i...

Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne

Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne

Aleksandra Kowalczyk

Głównym założeniem niniejszego artykułu jest porównanie oraz ocena znowelizowanych przepisów z zakresu przygotowanej likwidacji. Wprowadzona nowelizacja budzi wiele wątpliwości pojawiających się w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343