Złamanie zakazu konkurencji przez wspólnika spółki jawnej

Wyrok SN z 20.8.2015 r., II CSK 505/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368