Zgłaszanie wierzytelności po nowelizacji Prawa upadłościowego – wymogi formalne i ich ocena

Łukasz Kozakiewicz ORCID: 0000-0001-9924-1573
Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (Wydział Gospodarczy)
The Author is a judge of the District Court in Wałbrzych (Commercial Division)
DOI: 10.32027/MPH.20.1.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331