Zawarcie umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki kapitałowej – wątpliwości praktyczne

dr Iwona Gębusia
Radca prawny w Warszawie
Legal counsellor in Warsaw
DOI: 10.32027/MPH.19.1.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343