Zastrzeżenie przez strony szczególnej formy czynności prawnej a skutki jej niezachowania

Wyrok SN z 14.6.2019 r., III CSK 136/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311