Zasady reprezentacji komplementariusza przy zmianie umowy spółki komandytowej

Wyrok SN z 7.9.2018 r., III CZP 42/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368