Zarzuty przysługujące wystawcy weksla własnego przeciwko indosatariuszowi, który nabył wierzytelność zabezpieczoną wekslem w drodze przelewu

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368