Zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej nie może reprezentować spółki z o.o., a tym samym spółki komandytowej, w umowie z członkiem zarządu

– wyrok SO w Krakowie z 6.2.2014 r., IX GC 619/12

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368