Zakres roszczenia regresowego wspólnika spółki jawnej w stosunku do pozostałych wspólników z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela spółki

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368