Zagadnienia intertemporalne związane ze stosowaniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej określonego w art. 373 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Uchwała SN z 19.2.2015 r., III CZP 105/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368